Chinese English Русский Español Français Português العربية монгол
Hứa hẹn về dịch vụ

Khách hàng trước khi đặt mua sản phẩm , công ty sẽ miễn phí cử nhân viên kỹ thuật đến hiện trường,giúp khách hàng quy hoạch , thiết kế quá trình và lập phương án , sau khi mua hàng,công ty sẽ miễn phí cử nhân viên đến hiện trường chỉ đao lắp đặt điều chỉnh và quản lý về thiết bị.phối hợp với khách hang quy hoạch và quản lý thiết bị , cứ đến khách hang hải lòng.

Trước bán:
(1)Sự lửa chọn về loại hình thiết bị.
(2)Thiết kế và sản xuất của sản phẩm căn cứ yêu cầu đặc biệt của khách hàng.
(3)Đào tạo nhân viên kỹ thuật.

Trong bán:
(1) Sự nghiệm thu sản phẩm.
(2) Trợ giúp khách hàng sắp xếp phương án thi công công trình.

Sau bán:
(1)Miễn phí cử nhân viên chuyên nghiệp đến hiện thường chỉ đạo lắp đặt và điều chỉnh.
(2)Lắp đặt và điều chỉnh thiết bị.
(3)Đào tạo nhân viên thao tác tại hiện thường.
(4)Kiểm trả thiết bị định kỳ.
(5)Giải quyết trục trặc hiện thường một cách nhanh chóng chủ động.
(6)Cung cấp giao lưu kỹ thuật.
(7)Cung cấp dịch vụ giữ gìn sửa chữa về thiết bị lớn.

After Sale Department
E-mail : kefid.aftersale@gmail.com