Chinese English Русский Español Français Português العربية монгол
Hỏi giáSàng rung

Sàng rung tròn hệ YZS mà công ty chúng tôi sản xuất là một loại thiết bị sàng chia dạng mới nhất, quỹ đạo rung động là dạng tròn, là sàng được thiết kế chuyên dùng cho phân vật liệu đá ở xưởng đá, cũng có thể được dùng phân cấp các sản phẩm trong tuyển than, tuyển quặng, vật liệu xây dựng, điện lực và công nghiệp hóa chất.

Đường chảy sàng vật liệu dạng sàng rung động YZS dài, quy cách sàng chia nhiều, mọi quy cách sàng chọn tinh xác, hiệu suất sàng chia cao, không dễ bị tắc. Có các ưu điểm kết cấu hợp lí, lực kích rung mạnh, tạp âm rung động nhỏ, kiên cố, bền, sửa chữa thuận tiện, sử dụng an toàn.

Model Screen size (mm) No. of Layer Screen mesh (mm) Max. feed size (mm) Handling capacity (t/h) Motor power (kW) Vibrating frequency (r/min) Double swing (mm)
2YZS1237 3700×1200 2 3-100 400 10-80 11 750-950 5-9
3YZS1237 3700×1200 3 3-100 400 10-80 11 750-950 5-9
2YZS1548 4800×1500 2 3-100 400 30-200 15 750-950 5-9
3YZS1548 4800×1500 3 3-100 400 30-200 15 750-950 5-9
2YZS1848 4800×1800 2 3-100 400 50-250 18.5 750-950 5-9
3YZS1848 4800×1800 3 3-100 400 50-250 18.5 750-950 5-9
4YZS1848 4800×1800 4 3-100 400 50-250 18.5 750-950 5-9
2YZS1860 6000×1800 2 3-100 400 65-586 22 750-950 5-9
3YZS1860 6000×1800 3 3-100 400 65-586 22 750-950 5-9
4YZS1860 6000×1800 4 3-100 400 65-586 30 750-950 5-9
2YZS2160 6000×2100 2 3-100 400 81-720 22 700-900 5-9
3YZS2160 6000×2100 3 3-100 400 81-720 30 700-900 5-9
4YZS2160 6000×2100 4 3-100 400 81-720 30 700-900 5-9
2YZS2460 6000×2400 2 3-150 400 100-810 30 700-900 5-9
3YZS2460 6000×2400 3 3-150 400 100-810 37 700-900 5-9
4YZS2460 6000×2400 4 3-150 400 100-810 37 700-900 5-9
Note: Any change of Vibratory Screen (YZS Vibrating Screen) technical data shall not be advised additionally.